loader

การประยุกต์ใช้ Chatbot ในปัจจุบัน

หลาย ๆ คน คงเคยได้ยินเทคโนโลยีเกี่ยวกับ chatbot กันมาบ้าง ... การประยุกต์แบบนี้ทำให้สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบา การสืบค้น ตอบคำถาม ต่างๆ โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ได้เป็นอย่างดี บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลาย ๆ หลาย ๆ ที่เปิดให้บริการใช้งาน API หรือการบริการช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่น ๆ ให้นักพัฒนาสามารถไปพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด ซึ่งในปัจจุบันสังเกตได้ว่า มักถูกนำไปใช้ในงานด้านธุรกิจต่าง ๆ ที่เราเห็นอยู่รอบตัว เช่น ห้างร้าน ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างการนำ Chatbot ไปประยุกต์ใช้งาน

ด้านการศึกษา

ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เป็นการนำข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน มาบริการถามตอบ ด้วยโปรแกรม LINE การใช้งานเบื้องต้น จะใช้รหัสนักเรียนเป็นคำค้นเพื่อไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ มาแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://sppk.sangsiri.net

ด้านการแพทย์

Jubjai Bot  ช่วยประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน หากพบว่าผู้รับการประเมินมีอาการซึมเศร้ามาก ก็จะช่วยในการตัดสินใจให้ผู้รับการประเมินไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://www.jubjaibot.com

ด้านการเงิน/การลงทุน

น้องเบลล่า Chatbot ของธนาคารกรุงศรี ได้สังเกตและได้รับทราบถึงคำถามและความคิดเห็นต่าง ๆ ของลูกค้า จากเพจ Krungsri Simple ที่มีรูปแบบคล้ายกัน ธนาคารกรุงศรีฯ จึงเริ่มนำเทคโนโลยี AI ที่เรียกว่า Chatbot เข้ามาเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวกขึ้นและถูกต้องครบถ้วน ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ https://www.facebook.com/KrungsriSimple

ธุรกิจร้านค้าเครื่องสำอางและความงาม (Cosmetics & Beauty)

ร้านเครื่องสำอาง,ร้าน Skincare บำรุงผิว,น้ำหอม สามารถให้แชทบอทช่วยแสดงรูปสินค้า รายละเอียดในหมวดหมู่ความงามที่ต้องการปิดการขายได้อัตโนมัติผ่านบริการร้านค้าแบบครบวงจร

ธุรกิจร้านค้าปลีก (Retail)

ระบบแชทบอทสำหรับธุรกิจขายปลีกขนาดกลาง-ใหญ่ สามารถใช้กับร้านค้าที่มีหลายสาขาได้ ช่วยตอบคำถามลูกค้าผ่าน LINE และ Facebook ได้อัตโนมัติ และ สามารถให้ลูกค้าสั่งสินค้า พร้อม

ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Food Delivery)

ระบบแชทบอทสำหรับร้านอาหารในยุคดิจิทัลกับการสั่งและส่งอาหารออนไลน์ผ่านทาง Facebook และ LINE โดยลูกค้าสามารถแชร์ Location เพื่อให้ระบบคำนวณค่าจัดส่งพร้อมค่าอาหาร และชำระเงินผ่านแชทได้ทันที

ธุรกิจโรงแรม (Hotel)

ระบบแชทบอทสำหรับธุรกิจโรงแรม เหมาะสำหรับโรงแรมทุกขนาด สามารถตอบอัตโนมัติบน Facebook และ LINE และ ปิดการขายได้อัตโนมัติ พร้อมเชื่อมต่อกับ Booking Engine และลิ้งไปยัง OTA ต่างๆได้

ที่มา : expertsystem.com , searchcustomerexperience.techtarget.com , skooldio.com , shoplus.me , tips.thaiware.com , tuemaster.com

>