loader

“ตอนแรกผมเข้าใจว่า การทำ Chatbot มันไม่เหมือนคนมาตอบเอง แต่หลังจากได้เข้าใจเทคนิคการสร้าง Chatbot เชิงลึก ทำให้ผมประยุกต์ใช้ กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างดี ช่วยให้ ติดตามลูกค้าที่ยื่นกูั และ การปิดการขายได้ในขณะที่การซื้อ-ขายสินค้าชิ้นใหญ่ อย่าง บ้าน คอนโด นั้นมีราคาสูง”

>